informacje
Informacje/Cennik

Informacja dotycząca
ochrony danych osobowych w Klinice Angiodiabetica

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Angiodiabetica Klinika Chorób Naczyń i Stopy Cukrzycowej Sp. z o.o. (zwana dalej: Angiodiabetica), z siedzibą w Poznaniu (61-541) przy ul. Przemysłowej 46A lok. U3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000577462.

Skontaktować się z mogą Państwo z nami, wysyłając e-mail: info@angiodiabetica.pl lub dzwoniąc pod numer tel. + 48 669 693 693.

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, wydawania zaświadczeń oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

  • naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy w tym firmom informatycznym, prawniczym, księgowym, firmom serwisowym w zakresie programów komputerowych,
  • naszym podwykonawcom,
  • podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa, w szczególności w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) i c) oraz art. 9 pkt 2 lit. h) RODO.

Państwa dane będą przetwarzane przez Angiodiabetica:

  • przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
  • przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują Angiodiabetica przechowywać Państwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotyczący okresów przechowywania poszczególnego rodzaju dokumentacji medycznej,
  • w okresie, w którym Angiodiabetica może ponieść konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas trwania zawartych umów ( np. umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług), a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i Angiodiabetica umowy, a w przypadku dochodzenia przez Angiodiabetica roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Nowoczesna klinika z tradycją, działamy od 2010 roku.

Innowacyjna diagnostyka

Ponad 2000 interwencji rocznie

Mało inwazyjne leczenie żylaków.

Sprawdź, jak dojechać
Napisz do Nas wiadomość

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.